Täysistunnon pöytäkirja 87/2005 vp

PTK 87/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

87. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Suvi Lindén /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti Väistö /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.9. edustajat

 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

14.—16.9. edustajat

 • Mikko Immonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.9. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

14.—16.9. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.9. edustajat

 • Katri Komi /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Virpa Puisto /sd

14.—20.9. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Laki lukiolain 28 ja 36 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 87/2005 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

3) Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 88/2005 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen