Täysistunnon pöytäkirja 87/2010 vp

PTK 87/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

87. KESKIVIIKKONA 22. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.05—15.58), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—17.58) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.58—19.16).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Risto Kuisma /sd (e)
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok (e)
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd (s)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Pekka Vilkuna /kesk (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Ville Niinistö /vihr (16.31)
 • Paavo Arhinmäki /vas (16.51)
 • Bjarne Kallis /kd (16.52)

__________

Eduskuntatalon tietoliikennehäiriöt 22.9.2010

Puhemies:

Hyvät kollegat, tänään aamupäivällä peruskorjauksen rakennustyömaalla on tapahtunut vahinko, jonka seurauksena kaapelin katkaisemisen johdosta Eduskuntatalossa ei ole voitu käyttää täysistunnon sähköisiä palveluja, kuten täysistuntosivustoa ja puheenvuorojen ennakkovarausta. Tämän salin järjestelmän pitäisi kuitenkin olla kunnossa lukuun ottamatta sitä, että tuota kutsusoittoa ei saatu tehdyksi eikä istunnosta nyt ole onnistuttu muillakaan tavoilla varoittamaan, mutta paikallahan täällä näkyy oltavan.

Katsotaan nyt sitten, miten tämä istunto menee, toivottavasti häiriöttä — tämän järjestelmän pitäisi olla kuitenkin suljettu. Vikaa korjataan, ja se pitäisi saada kuntoon huomiseen mennessä.

Nyt jos jollakulla on tiedossa kollega, joka mahdollisesti odottelee kellojen soivan jossain, niin eiköhän anneta virka-apua sitten hälyttämällä hänet muuten paikalle. (Ed. Pertti Virtanen: Eikö Nokiakaan enää toimi?) — Kyllä se toimii.

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2010 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 21.9.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 86/23/2010

Keskustelussa on ed. Satu Taiveaho ed. Erkki Virtasen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 90, ei 60; poissa 49.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Pääministerin ilmoitus vaikutusmahdollisuuksien kehittämisestä parlamenttien ja kansalaisten välillä

Pääministerin ilmoitus  PI 4/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen antaa pääministeri Mari Kiviniemi ilmoituksen vaikutusmahdollisuuksien kehittämisestä parlamenttien ja kansalaisten välillä.

Pääministerin puheenvuoron jälkeen pidetään ryhmäpuheenvuorot, jotka saavat kestää enintään 5 minuuttia. Keskustelua jatketaan enintään 1 minuutin vastauspuheenvuoroin, jotka varataan V-painikkeella. Tämän jälkeen myönnän harkintani mukaan puheenvuoroja, jotka saavat kestää enintään 2 minuuttia, ja ne varataan P-painikkeella.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Lehtomäki)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 4/2010 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 3) asiana on ministeri Lehtomäen ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely keskeytettiin 21.9.2010.

PTK 86/4/2010

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys henkilöstörahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain, rahoitusvakuuslain ja velkakirjalain 22 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 69/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 89/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 23.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 23.9.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen