Täysistunnon pöytäkirja 87/2011 vp

PTK 87/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

87. TORSTAINA 15. JOULUKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.02—10.40 ja 16.01—17.32), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (10.40—11.57 ja 20.51—23.10) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.32—20.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Krista Kiuru /sd
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mika Niikko /ps
 • Ville Niinistö /ps (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Lenita Toivakka /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Sofia Vikman /kok
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 10 edustajaa:

 • Elisabeth Nauclér /r (10.21)
 • Mikko Alatalo /kesk (10.42)
 • Outi Mäkelä /kok (11.26)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (11.29)
 • Sofia Vikman /kok (11.36)
 • Mika Niikko /ps (11.42)
 • Ville Niinistö /vihr (16.01)
 • Lenita Toivakka /kok (16.01)
 • Pertti Virtanen /ps (16.02)
 • Krista Kiuru /sd (16.03)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012
Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 119/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 128/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2011 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—407, 409—551/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Jatketaan eilen aloitettua talousarvioesityksen käsittelyä.

PTK 86/2/2011

Nyt esitellään pääluokka 25.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan käsittely on nyt keskeytettävä. Sitä jatketaan myöhemmin illalla pääluokkien 26 ja 27 käsittelyn jälkeen. Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan tänään kello 16.

Täysistunto keskeytettiin kello 11.58.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.01.

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma.

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012
Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 119/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 128/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2011 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—407, 409—551/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jatketaan budjetin käsittelyä. Seuraavaksi esitellään pääluokka 26.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt keskustelu keskeytetään ja jäljellä olevat puheenvuorot siirretään myöhempään täksi illaksi. Siirrytään puolustusministeriön hallinnonalaan.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 88/1/2011

__________

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt jatketaan aamupäivällä keskeytynyttä pääluokan yleiskeskustelua.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 88/1/2011

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt jatkamme aiemmin keskeytettyä pääluokan 26 yleiskeskustelua.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 88/1/2011

__________

3) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 neljänneksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n ja 7 luvun 24 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 6 ja 9 §:n sekä lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin rangaistavuudesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 16.12.2011 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 23.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​