Täysistunnon pöytäkirja 87/2012 vp

PTK 87/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

87. TORSTAINA 27. SYYSKUUTA 2012

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.00—17.49) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.49—19.11).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (16.16)
 • Annika Saarikko /kesk (16.20)
 • Eero Lehti /kok (18.15)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Lastensuojelun nykytilan arviointi ja puutteiden korjaaminen

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 11/2012 vp (Aila Paloniemi /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on puhemiesneuvoston päätöksen mukaisesti käytävä ajankohtaiskeskustelu lastensuojelusta. Keskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja Aila Paloniemi. Seuraavan puheenvuoron käyttää peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson.

Muut puheenvuorot varataan P-painikkeella. Myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä, ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia. Tämän lisäksi voin myöntää 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja.

Tälle keskustelulle on varattu aikaa, vähän tilanteesta riippuen, maksimissaan kaksi tuntia.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 33/2012 vp (Kristiina Salonen /sd ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 86/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 28.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 28.9.2012 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen