Täysistunnon pöytäkirja 87/2014 vp

PTK 87/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

87. TORSTAINA 25. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.52).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Jaana Pelkonen /kok (s)
 • Markku Rossi /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Erkki Virtanen /vas
 • Juha Väätäinen /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Erkki Virtanen /vas (16.15)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asia on suullinen kyselytunti, ja tässä siis esitetään kysymyksiä läsnä oleville ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan.

Pyydän edustajia ottamaan paikkansa.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn muutosten hyväksymisestä ja laiksi järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2014 vp

Lakialoite  LA 69/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Korean tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 23/2014 vp (Lars Erik Gästgivars /r ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2013

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 7/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 26.9.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 17.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen