Täysistunnon pöytäkirja 88/2004 vp

PTK 88/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

88. TIISTAINA 14. SYYSKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Roger Jansson /r
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.—15.9. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Kimmo Sasi /kok

14.9. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tanja Karpela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.9. edustajat

 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Astrid Thors /r

14.—17.9. edustaja

 • Martin Saarikangas /kok

Toinen varapuhemies:

Muun syyn vuoksi pyytää lupaa poissaoloon täysistunnosta ajaksi

14.—21.9. edustaja

 • Ilkka Taipale /sd

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Ed. Taipaleen pyyntöön suostutaan.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 142—171/2004 vp, joista hallituksen esitys n:o 151 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005.

__________

Suuren valiokunnan varapuheenjohtaja

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että suuri valiokunta on 10. päivänä syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Antti Kaikkosen.

__________

Ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että ympäristövaliokunta on 10. päivänä syyskuuta 2004 pitämässään kokouksessa valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Heidi Hautalan.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Aila Paloniemi vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 15. päivänä syyskuuta kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 7.

__________

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan parlamentin jäseneksi siirtyneen ed. Hannu Takkulan tilalle on valittava uusi jäsen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskuntaan.

Ilmoitetaan, että valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 15. päivänä syyskuuta kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 7.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.10.

Täysistunto lopetetaan kello 14.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen