Täysistunnon pöytäkirja 88/2006 vp

PTK 88/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

88. TORSTAINA 21. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Unto Valpas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.—21.9. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

21.9. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

21. ja 22.9. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.9. edustaja

 • Juha Rehula /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.9. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

21. ja 22.9. edustajat

 • Lauri Kähkönen /sd
 • Matti Väistö /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Ed. Unto Valpas merkitään läsnä olevaksi.

Puhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

2) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

3) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

4) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2005

Ainoa käsittely

Kertomus  K 7/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 14.

Asian käsittely keskeytettiin perjantaina 8. päivänä syyskuuta pidetyssä istunnossa.

PTK 81/1/2006

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 139/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​