Täysistunnon pöytäkirja 88/2011 vp

PTK 88/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

88. PERJANTAINA 16. JOULUKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.05—11.54, 13.02—13.24 ja 14.44—16.29), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (11.54—13.02) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.29—19.10).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Leena Harkimo /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Anna Kontula /vas
 • Merja Kuusisto /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Kari Tolvanen /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

 • Katja Taimela /sd (10.26)
 • Pertti Virtanen /ps (11.03)
 • Merja Kuusisto /sd (11.04)
 • Mika Lintilä /kesk (11.54)
 • Pauliina Viitamies /sd (12.42)
 • Kari Tolvanen /kok (12.57)
 • Sampsa Kataja /kok (12.59)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (13.01)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 243—245, 247, 248, 250, 251, 253—265, 267—273, 275—279, 281—284, 286, 288, 291/2011 vp.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 15.12.2011 antanut eduskunnalle kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2011 eduskuntavaaleissa (K 18/2011 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2012
Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 119/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 128/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2011 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—407, 409—551/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 15.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 87/1/2011

Nyt esitellään pääluokka 29.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan 29 yleiskeskustelu keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin tänään.

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tasavallan presidentti on tänään 16.12.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 137—140/2011 vp.

Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Apulaisoikeusasiamiehen sijainen Pasi Pölönen on 15.12.2011 antanut eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan (M 3/2011 vp). Selvitys on nähtävänä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Yleiskeskustelu pääluokista 21, 23 ja 24 päättyi 14.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 86/2/2011

Yleiskeskustelu pääluokista 25—27 päättyi 15.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 87/1/2011

Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Huomautan, että tässä ehdotustentekovaiheessa on tärkeätä, että salissa vanhan käytännön mukaan seisovat vain ne, joilla on tarkoitus tehdä ehdotuksia, muuten on vaikea nähdä, keille puheenvuoro pitää antaa.

Pääluokka 21
Eduskunta

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraava hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 21.90.50 vähennettäväksi 600 750 euroa eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukemiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 31; poissa 40.

( Ään. 1 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 21 mietinnön mukaisena.

__________

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraava hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 23.20.50 vähennettäväksi 3 400 000 euroa puoluetoiminnan tukemiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 34; poissa 29.

( Ään. 2 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 23 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: momentille 24.01.01 lisäyksenä 6 000 000 euroa ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin. (Vastalause 2)

2. Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: momentille 24.10.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa siviilihenkilöstön osallistumiselle kriisinhallintaan. (Vastalause 2)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 24.20.66 vähennettäväksi 3 500 000 euroa lähialueyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

4. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 24.30.66 vähennettäväksi 250 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

5. Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 24 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Suomi turvaa siviilikriisinhallinnan voimavarat ja kotimaan valmiuksien kehittämisen siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian tavoitteiden mukaisesti." (Vastalause 2, lausumaehdotus 9)

Päätökset

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 60, tyhjiä 9; poissa 22.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 47, tyhjiä 19; poissa 22.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 35, tyhjiä 2; poissa 24.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 34, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 46, tyhjiä 21; poissa 23.

( Ään. 7 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 24 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Maria Tolppanen /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 25.01.50 lisäyksenä 138 000 euroa rikosuhripäivystyksen järjestämiseen Länsi-Suomen alueella. (TAA 498)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 4 000 000 euroa muiden tuomioistuinten toimintamenoihin. (Vastalause 1)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

4. Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 25 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Pelson vankilan peruskorjaus aloitetaan välittömästi ja että hallitus varmistaa vankiloiden peruskorjausohjelman rahoituksen, jotta epäinhimillisistä paljuselleistä päästään eroon vuoteen 2015 mennessä, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu." (Vastalause 2, lausumaehdotus 10)

Päätökset

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 43; poissa 22.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 42, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 42; poissa 22.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 51, tyhjiä 7; poissa 25.

( Ään. 11 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 25 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Olli Immonen /ps Vesa-Matti Saarakkalan /ps kannattamana: momentilta 26.01.04 vähennettäväksi 450 000 euroa Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenoihin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 89)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 20 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (Vastalause 1)

3. Ismo Soukola /ps James Hirvisaaren /ps kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 300 000 euroa Kanta-Hämeen poliisilaitoksen lähi-/koulupoliisitoimintaan. (TAA 475)

4. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 26.20.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa rajavartiolaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

5. Ari Torniainen /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 26.20.01 lisäyksenä 7 000 000 euroa Vaalimaan henkilö- ja tavaraliikenteen eriyttämiseen tarvittavien rakennusten rakentamiseen. (TAA 507)

6. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 26.30.01 lisäyksenä 100 000 euroa palomiesten eläkeiän selvittämiseen. (TAA 399)

7. Arja Juvonen /ps Anne Louhelaisen /ps kannattamana: momentille 26.30.31 lisäyksenä 50 000 euroa Espoon Kellonummen pelastuskoiraradan peruskorjaukseen. (TAA 100)

8. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 26.40.63 vähennettäväksi 10 000 000 euroa turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

9. Ari Torniainen /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 26.40.63 lisäyksenä 200 000 euroa maasta poistettavien ulkomaalaisten säilöönottoyksikön perustamiseen Lappeenrannan Konnunsuolle. (TAA 508)

10. Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 26 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korjaa poliisin toimintamäärärahoissa olevan vajeen vuoden 2012 ensimmäisessä lisäbudjetissa." (Vastalause 2, lausumaehdotus 11)

11. Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 26 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla turvataan poliisin näkyvyys, kenttätyö ja yleisen järjestyksen turvaaminen myös keskuskaupunkien ulkopuolella sekä harvan asutuksen alueilla." (Vastalause 2, lausumaehdotus 12)

Päätökset

Äänestyksessä Olli Immosen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 36; poissa 23.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 43; poissa 24.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä Ismo Soukolan ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 41; poissa 22.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 39; poissa 21.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 43, tyhjiä 18; poissa 23.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 39, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 41, tyhjiä 1; poissa 26.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 35, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 43, tyhjiä 19; poissa 23.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 66; poissa 25.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 71; poissa 21.

( Ään. 22 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 26 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 46 000 000 euroa sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

2. Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 46 000 000 euroa puolustusvoimien toimintamenoihin. (Vastalause 2)

3. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: lausumaehdotus momentin 27.10.18 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että puolustusvoimien vaikuttamisen kehittämisohjelmassa luovutaan Hornet-torjuntahävittäjiin tarkoitettujen pitkän kantaman ilmasta maahan -ohjusten hankinnasta ja siihen liittyvästä teknisestä valmistelusta." (TAA 540)

4. Esko Kiviranta /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: momentille 27.10.50 lisäyksenä 500 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 137)

5. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 27.10.50 lisäyksenä 100 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 402)

6. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: lausumaehdotus luvun 27.30 kohdalla: "Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin suomalaisten sotilaiden kotiuttamiseksi nopeasti Afganistanista ja suomalaisten työpanoksen muuttamiseksi maan jälleenrakentamista tukevaksi siviilioperaatioksi." (PuVL 4/2011 vp, eriävä mielipide 3)

7. Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 27 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että maamme uskottava puolustuskyky turvataan osoittamalla puolustusvoimille riittävät resurssit ja että ministeriössä toteutetaan hyvää työnantajapolitiikkaa. Kun valtio yhtiöittää toimintojaan, tulee aina tehdä suvaus eli sukupuolivaikutusten arviointi." (Vastalause 2, lausumaehdotus 13)

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 1 ja Tapani Töllin ehdotus 2 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 ja Tapani Töllin ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 70, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 8, tyhjiä 30; poissa 23.

( Ään. 24 )

[Markus Lohi ja Eeva Maria Maijala antoivat äänestystä 24 koskevan äänestysselityksen, kun täysistuntoa jatkettiin kello 14.44.]

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 69, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 69; poissa 22.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 8, tyhjiä 5; poissa 25.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 71; poissa 22.

( Ään. 28 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 27 mietinnön mukaisena.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 14.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.24.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 14.44

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma.

Puheenvuoron saatuaan sanoivat

Markus Lohi /kesk:

Arvoisa puhemies! Äsken käydyssä äänestyksessä pääluokan 27 kohdalla koskien esitystä 3 tarkoitin äänestää "jaa" mutta painoin vahingossa EI-nappia. Pyydän merkitsemään pöytäkirjaan.

Eeva Maria Maijala /kesk:

Arvoisa puhemies! Tein samalla tavalla kuin Lohi, joten pyydän, että osaltani myöskin merkitään korjaus. [Korjaus koskee äänestystä pääluokan 27 ehdotuksesta 3.]

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jääköön nyt viimeiseksi kerraksi sitten.

Mika Niikko /ps:

Herra puhemies! Samoin äsken käydyssä äänestyksessä pääluokassa 25 kohdassa 4 äänestin epähuomiossa "ei", vaikka tarkoituksena oli äänestää tyhjää, sekä pääluokassa 26 kohdassa 10 en äänestänyt lainkaan, vaikka tarkoitus oli äänestää "ei", joten merkittäköön pöytäkirjaan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt jatketaan budjetin käsittelyä ja esitellään pääluokka 28.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

PTK 89/1/2011

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt jatketaan aamupäivällä keskeytynyttä pääluokan yleiskeskustelua.

Keskustelu jatkui

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 89/1/2011

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina 19.12.2011 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​