Täysistunnon pöytäkirja 88/2012 vp

PTK 88/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

88. PERJANTAINA 28. SYYSKUUTA 2012

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.00—13.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 47 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Anssi Joutsenlahti /ps (e)
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Martti Korhonen /vas
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Markus Lohi /kesk
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Hanna Tainio /sd
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Kari Uotila /vas (s)
 • Sofia Vikman /kok
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 27.9.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 122/2012 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 26.9.2012 antanut eduskunnalle selonteon sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta (VNS 4/2012 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 606, 614, 624, 628—630, 645, 647, 648/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 119/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 71/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 2.10.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen