Täysistunnon pöytäkirja 88/2013 vp

PTK 88/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

88. KESKIVIIKKONA 25. SYYSKUUTA 2013

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—17.03) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.03—19.37).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 70 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (s)
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Jörn Donner /r
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Markku Eestilä /kok (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lasse Hautala /kesk (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Reijo Hongisto /ps (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Ari Jalonen /ps
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Pauli Kiuru /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Jari Leppä /kesk (e)
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Antti Lindtman /sd
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (e)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Katja Taimela /sd (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

 • Lenita Toivakka /kok (14.16)
 • Pauli Kiuru /kok (14.29)
 • Jukka Gustafsson /sd (14.52)
 • Ari Jalonen /ps (16.05)
 • Mikko Savola /kesk (16.18)
 • Päivi Lipponen /sd (16.39)
 • Kimmo Sasi /kok (17.06)
 • Jussi Niinistö /ps (18.27)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kotihoidon tukeen tehtävät muutokset

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 4/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt annetaan vastaus Anu Vehviläisen ym. välikysymykseen kotihoidon tukeen tehtävistä muutoksista.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Anu Vehviläinen. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin käytettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 90/1/2013

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 47/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2013 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 33/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2013 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Intian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 82/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2013 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 26.9.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​