Täysistunnon pöytäkirja 89/2004 vp

PTK 89/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

89. TIISTAINA 14. SYYSKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Roger Jansson /r
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Markku Koski /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuu seuraava edustaja:

  • Aila Paloniemi /kesk

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 151/2004 vp

  Toinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  Ministeri Antti Kalliomäen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelua jatketaan ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 15 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja niiden jälkeen käytävän debatin jälkeen asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan huomenna keskiviikkona kello 10 pidettävässä täysistunnossa, jolloin lähetekeskustelu jatkuu nopeatahtisena keskusteluna, jossa etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

  Keskustelu

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 90/3/2004

  2) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia-Hertsegovinassa (Althea)

  Lähetekeskustelu

  Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  3) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 137/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  4) Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 138/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  5) Hallituksen esitys patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen hyväksymisestä sekä laiksi patenttilain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 139/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

  6) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 140/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  7) Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 119/2004 vp) täydentämisestä

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 141/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  8) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan. Annettu 7.9.2004

  Lähetekeskustelu

  Kertomus  K 12/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

  Täysistunto lopetetaan kello 19.14.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​