Täysistunnon pöytäkirja 89/2007 vp

PTK 89/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

89. TORSTAINA 29. MARRASKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Jutta Urpilainen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.11. edustajat

 • Jyrki Katainen /kok
 • Suvi Lindén /kok

29. ja 30.11. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29. ja 30.11. edustaja

 • Heli Järvinen /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Puhemies:

Kyselytunti on päättynyt.


__________

Puhetta ryhtyi johtamaan toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2007 vp

Lakialoite  LA 61, 68, 101/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 18, 19, 26, 33/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 90/2/2007

6) Hallituksen esitys rajat ylittäviä pääomayhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi yhteisölainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2007 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen