Täysistunnon pöytäkirja 89/2008 vp

PTK 89/2008 vp

tarkistamaton versio 2.0

89. TORSTAINA 9. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—17.02) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (17.02—19.18).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 62 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Marko Asell /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Petteri Orpo /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sari Palm /kd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tommy Tabermann /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Rakel Hiltunen /sd (16.16)
 • Valto Koski /sd (16.30)
 • Mika Lintilä /kesk (16.41)
 • Reijo Paajanen /kok (16.41)
 • Krista Kiuru /sd (18.21)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.10. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Astrid Thors /r
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

9. ja 10.10. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Sari Palm /kd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.—15.10. edustaja

 • Minna Sirnö /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

__________

2) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 1, 2 ja 13 luvun, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n sekä työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2008 vp

Lakialoite  LA 50/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki kunnallisten vuokra-asuntojen luovutusrajoitusaikojen pidentämisestä ja laajentamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 76/2008 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

4) Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 86/2008 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5)  Laki työttömyysturvalain 4 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 93/2008 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6)—9) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 94/2008 vp (Sari Palm /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 5) asian yhteydessä.]

7) Laki tuloverolain 105 a §:n muuttami-sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 95/2008 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 5) asian yhteydessä.]

8) Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 99/2008 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 5) asian yhteydessä.]

9) Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 100/2008 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 5) asian yhteydessä.]

10) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 71/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 117/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2007

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 14/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen