Täysistunnon pöytäkirja 89/2009 vp

PTK 89/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

89. TORSTAINA 8 LOKAKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.03—18.30) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—19.48).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Katainen /kok (p)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Kari Rajamäki /sd (16.18)
 • Lyly Rajala /kok (16.18)
 • Kimmo Sasi /kok (16.19)
 • Outi Mäkelä /kok (16.35)
 • Pia Viitanen /sd (17.07)
 • Anneli Kiljunen /sd (17.15)

__________

Eduskunta-aloitteen peruuttaminen

Puhemies:

Ed. Sari Palm on 7.10.2009 peruuttanut lakialoitteensa LA 86/2009 vp tuloverolain muuttamisesta. Työjärjestyksen mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Ympäristövaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Anne-Mari Virolaisen ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Sari Sarkomaan.

3) Keskustelu Itämeren kaasuputkihankkeesta

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 5/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvoston päätöksen mukaisesti käydään ajankohtaiskeskustelu Itämeren kaasuputkihankkeesta. Keskustelun avaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen. Puhemiesneuvoston päätöksen mukaisesti hänellä on 7 minuutin puheenvuoro.

Ministeri Pekkarisen puheenvuoron jälkeen käytävässä keskustelussa puheenvuorot varataan P-painikkeella. Myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä, ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 121/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 61/2009 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2009 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7) Laki tuloverolain 57 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 66/2009 vp (Tuija Nurmi /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle torstaina 15.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Pentti Tiusasen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle torstaina 15.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

8) Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 72/2009 vp (Jouko Skinnari /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle torstaina 15.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Pentti Tiusasen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle torstaina 15.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 83/2009 vp (Sanna Perkiö /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 9.10.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​