Täysistunnon pöytäkirja 89/2010 vp

PTK 89/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

89. PERJANTAINA 24. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.01—13.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 44 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Elisabeth Nauclér /r (e)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Ben Zyskowicz /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Tanja Karpelan.

2) Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 19/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 53/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 28.9.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen