Täysistunnon pöytäkirja 89/2014 vp

PTK 89/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

89. TIISTAINA 30. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—15.59 ja 20.23—22.01), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.59—17.02 ja 18.00—20.23) ja puhemies Eero Heinäluoma (17.02—18.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 44 edustajaa:

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (e)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Esko Kurvinen /kok
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Anu Urpalainen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pia Viitanen /sd (s)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps (e)
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Tuula Peltonen /sd (14.19)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 25.9.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 37/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvoston jäseniksi nimitettyjen Sanni Grahn-Laasosen ja Sirpa Paateron tilalle on valittava kaksi varajäsentä valtiovarainvaliokuntaan, jäsen talousvaliokuntaan, varajäsen tulevaisuusvaliokuntaan, jäsen työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan ja varajäsen ympäristövaliokuntaan.

Lisäksi valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn Sanni Grahn-Laasosen tilalle on valittava uusi jäsen Kansaneläkelaitoksen valtuutetuksi.

Täydennysvaalit toimitetaan perjantaina 3.10.2014 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään perjantaina 3.10.2014 kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi Pekka Haaviston,

hallintovaliokunnan jäseneksi Satu Haapasen,

puolustusvaliokunnan jäseneksi Outi Alanko-Kahiluodon ja

sivistysvaliokunnan jäseneksi Ville Niinistön.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 164/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 168/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 169/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 170/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 171/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 172/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 90/4/2014

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 173/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 174/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 175/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 176/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 177/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjestelyn muutosten hyväksymisestä ja laiksi järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä järjestelyn muutosten hyväksymisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi järjestelyn muutokset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2014 vp

Lakialoite  LA 69/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Korean tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 90/1/2014

23) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 1/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

24) Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko: kestävällä kasvulla hyvinvointia

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2013 vp

Tulevaisuusvaliokunnan mietintö  TuVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 1.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 1.10.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 22.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen