Täysistunnon pöytäkirja 9/2006 vp

PTK 9/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

9. TORSTAINA 16. HELMIKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Heidi Hautala /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Pehr Löv /r

__________

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16. ja 17.2. edustaja

 • Irja Tulonen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.2. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Klaus Pentti /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Jouko Skinnari /sd

16. ja 17.2. edustajat

 • Kalevi Lamminen /kok
 • Heikki A. Ollila /kok

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 15. päivänä kuluvaa helmikuuta päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 108—118/2005 vp sekä TPA 1—5/2006 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Puhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

2) Laki työntekijäin eläkelain 4 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 159/2005 vp (Leena Rauhala /kd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 160/2005 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki perusopetuslain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 161/2005 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

5) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 13/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 163/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 18.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen