Täysistunnon pöytäkirja 9/2008 vp

PTK 9/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

9. PERJANTAINA 15. HELMIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Tuija Brax /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tanja Saarela /kesk
 • Tommy Tabermann /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.2. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

16.—22.2. edustajat

 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Leena Rauhala /kd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk

18.—20.2. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.2 edustajat

 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Tanja Saarela /kesk

__________

Ed. Merikukka Forsiuksen eduskuntaryhmä

Puhemies:

Ed. Merikukka Forsius on 14.2.2008 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut eronneensa Vihreästä eduskuntaryhmästä ja liittyneensä Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmään.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 15.2.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 8—13/2008 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 557—564/2007 vp.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Sirpa Paatero vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 19.2.2008 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Pankkivaltuutettujen jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Seppo Kääriäinen vapautusta pankkivaltuutettujen jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Pankkivaltuutettujen täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 19.2.2008 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 163/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 170/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 178/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 47/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​