Täysistunnon pöytäkirja 9/2009 vp

PTK 9/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

9. TIISTAINA 17. HELMIKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—15.58), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—18.00) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.00—19.15).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Pekka Ravi /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Outi Mäkelä /kok (14.33)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.—21.2. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jutta Urpilainen /sd

16.—19.2. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

17.2. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Antti Vuolanne /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.2. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Tarja Filatov /sd

17.—20.2. edustaja

 • Pertti Hemmilä /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 12.2.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 4, 5/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 4 talousvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 5 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimielimien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Anne Kalmari vapautusta talousvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 18.2.2009 kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, elintarvikelain, kemikaalilain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 18.2.2009 kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​