Täysistunnon pöytäkirja 9/2011 vp

PTK 9/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Ben Zyskowicz (12.03—13.46 ja 15.56—17.55), ensimmäinen varapuhemies Jutta Urpilainen (13.46—15.56) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.55—19.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 9 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Sanni Grahn-Laasonen /kok
  • Susanna Huovinen /sd
  • Pia Kauma /kok
  • Anneli Kiljunen /sd (s)
  • Marjo Matikainen-Kallström /kok
  • Tom Packalén /ps
  • Simo Rundgren /kesk
  • Annika Saarikko /kesk
  • Mikko Savola /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

  • Marjo Matikainen-Kallström /kok (12.18)

__________

Valtioneuvoston tiedonanto

Puhemies Ben Zyskowicz:

Valtioneuvosto on 23.5.2011 antanut eduskunnalle tiedonannon Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta (VNT 1/2011 vp).

__________

U-asiat

Puhemies Ben Zyskowicz:

Valtioneuvosto on 19.5.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 7—9/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 7 talousvaliokunnan,

asiasta U 8 lakivaliokunnan sekä

asiasta U 9 hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies Ben Zyskowicz:

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on huhtikuussa 2011 antanut eduskunnalle kertomuksen neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuodelta 2010 (K 9/2011 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2011 vp

Puhemies Ben Zyskowicz:

Tiedonannosta käytävä keskustelu alkaa valtiovarainministeri Jyrki Kataisen esittelypuheenvuorolla. Sen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Jos keskustelun aikana tehdään ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille tai muu valtioneuvoston tiedonannosta poikkeava päätösehdotus, niistä äänestetään. Eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan, jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 10/1/2011

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 1/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 25.5.2011 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 19.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen