Täysistunnon pöytäkirja 9/2014 vp

PTK 9/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

9. PERJANTAINA 14. HELMIKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.32).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Martti Korhonen /vas
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Esko Kurvinen /kok
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riitta Myller /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Martti Mölsä /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (s)
 • Janne Sankelo /kok (s)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Kaj Turunen /ps (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 13.2.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 3—5/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1143, 1149, 1151, 1177, 1179, 1213—1219, 1230/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2013

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2013 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään suuren valiokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 12.2.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 7/3/2014

Keskustelussa on Juho Eerola Kauko Tuupaisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton.

Antti Kaikkonen on Sirkka-Liisa Anttilan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Antti Kaikkosen ehdotuksesta Juho Eerolan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

1) Äänestyksessä Antti Kaikkosen ehdotuksesta Juho Eerolan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Juho Eerolan ehdotuksen äänin

jaa 117, ei 28, tyhjiä 5; poissa 49.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Juho Eerolan ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 94, ei 57; poissa 48.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2013 valtiopäiville

Ainoa käsittely

Kertomus  K 18/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 10/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 10/7/2014

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja korkolain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 209/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 195/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 18.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 18.2.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​