Täysistunnon pöytäkirja 90/2001 vp

PTK 90/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

90. PERJANTAINA 7. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Matti Huutola /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Jukka Mikkola /sd
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Jussi Ranta /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.9. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd

7.—15.9. edustajat

 • Margareta Pietikäinen /r
 • Jussi Ranta /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk

7.—17.9. edustajat

 • Timo Ihamäki /kok
 • Juha Karpio /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.9. edustajat

 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Iivo Polvi /vas

7.—11.9. edustaja

 • Katri Komi /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 121/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseneksi ja varajäseneksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Biaudet ja

valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Vehviläinen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2001

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2001 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös valtioneuvoston selonteon "Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2001" valiokuntaan lähettämisestä.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

Keskustelussa on ed. Jaakonsaari ed. Stenius-Kaukosen kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", ed. Jaakonsaaren ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 60 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiesneuvoston ehdotuksen ja asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1999

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2000 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 2.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​