Täysistunnon pöytäkirja 90/2002 vp

PTK 90/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

90. PERJANTAINA 6. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Erkki Kanerva /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Ola Rosendahl /r
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.9. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

8.—10.9. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Timo Ihamäki /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Mirja Ryynänen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.9. edustaja

 • Marja Tiura /kok

6.9. edustaja

 • Leena Rauhala /kd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.9. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2001

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston oikeuskanslerin kirjelmän ohella kuluvan syyskuun 4. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2001 (K 12/2002 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 583, 660—663, 665—670/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Biaudet)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 5/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on 11. päivänä heinäkuuta 2002 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva peruspalveluministeri Biaudet’n lisäys hänen aikaisemmin antamaansa selvitykseen sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 19/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 19.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi perintökaaren 7 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 77/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 85/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​