Täysistunnon pöytäkirja 90/2006 vp

PTK 90/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

90. TIISTAINA 26. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /ps
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Matti Kangas /vas
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.9. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

26. ja 27.9. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

26.—29.9. edustaja

 • Ulla Anttila /vihr
 • Bjarne Kallis /kd
 • Marja Tiura /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.9. edustaja

 • Katri Komi /kesk

26.—29.9. edustaja

 • Tanja Saarela /kesk

26.9.—13.10. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.9. edustajat

 • Matti Kangas /vas
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Tapani Tölli /kesk

26. ja 27.9. edustajat

 • Martti Korhonen /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd

26.—29.9. edustaja

 • Irja Tulonen /kok

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 21. päivänä syyskuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 50, 51/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 50 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asian U 51 osalta talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi vesikulkuneuvorekisteristä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys eurooppaosuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 7) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

7) Laki Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 66/2006 vp (Mikko Elo /sd)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

8) Laki yliopistolain 8 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 53/2006 vp (Arto Satonen /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 50 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 53/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 128/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2005

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 2/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 89/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 15.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen