Täysistunnon pöytäkirja 90/2008 vp

PTK 90/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

90. PERJANTAINA 10. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.01—13.25).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mats Nylund /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sari Palm /kd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.10. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paula Risikko /kok

10.—13.10 edustaja

 • Eero Akaan-Penttilä /kok

13.—15.10. edustajat

 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Petri Salo /kok

13.—17.10 edustaja

 • Katri Komi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.—17.10. edustaja

 • Tero Rönni /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 10.10.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 154—173/2008 vp.

__________

Valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 9.10.2008 antanut eduskunnalle innovaatiopoliittisen selonteon (VNS 5/2008 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 616, 618, 619, 622—625, 627, 628, 630—637, 639, 641, 642, 644—646, 653/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 92/17/2008

3) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2007

Ainoa käsittely

Kertomus  K 14/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen