Täysistunnon pöytäkirja 90/2009 vp

PTK 90/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

90. PERJANTAINA 9. LOKAKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.01—13.33).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Jyrki Katainen /kok (p)
 • Sampsa Kataja /kok (e)
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heli Paasio /sd
 • Sanna Perkiö /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sanna Perkiö /kok (13.20)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 9.10.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 185—195/2009 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 676, 686, 691—693, 695—698, 700, 702/2009 vp.

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Anne-Mari Virolainen vapautusta tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaali toimitetaan tiistaina 13.10.2009 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään samana tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2009 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 10—84/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.10.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 88/1/2009

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ehdotukset

Seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin:

1. Kari Rajamäki /sd Jouko Skinnarin /sd kannattamana ehdottaa luvun 23.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Destia Oy:tä, Raskone Oy:tä ja Labtium Oy:tä koskevat esitykset hylätään." (Vastalause 1)

2. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa luvun 23.10 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta poistaa valtion vuoden 2009 lisätalousarvion luvun 23.10 perusteluista maininnan Destia Oy:tä, Labtium Oy:tä ja Raskone Oy:tä koskevasta myyntivaltuudesta." (Vastalause 2, LTA 10)

3. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 24.30.66 lisäyksenä 10 000 000 euroa käytettäväksi varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 2, LTA 11)

4. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 25.10.01 lisäyksenä 100 000 euroa korkeimman oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen. (LTA 12)

5. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 25.10.02 lisäyksenä 110 000 euroa korkeimman hallinto-oikeuden tuomarinvirkojen lisäämiseen. (LTA 13)

6. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 995 000 euroa alioikeuksien toimintamenoihin. (LTA 14)

7. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 200 000 euroa syyttäjien toimintamenoihin. (LTA 15)

8. Kari Rajamäki /sd Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenojen turvaamiseen ja erityisesti vaikeiden talousrikosten selvittämiseen. (Vastalause 1)

9. Kari Rajamäki /sd Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 25.40.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenoihin. (Vastalause 1)

10. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 25.40.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa vankeinhoidon toimintaedellytyksien turvaamiseen. (LTA 19)

11. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 25.40.01 lisäyksenä 4 500 000 euroa, mistä 3 000 000 euroa vankiloiden vuosikorjauksiin ja 1 500 000 euroa vankiloiden henkilöstön lisäresursointiin sekä vankien aktivointitoimiin ja terveydenhuoltoon. (Vastalause 2, LTA 17)

12. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (LTA 20)

13. Kari Rajamäki /sd Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 7 400 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

14. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 26.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa turvapaikkatutkinnan tulkkausmenoihin ja maastapoistamispäätösten täytäntöönpanojen nopeuttamiseen. (LTA 22)

15. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 28.90.32 lisäyksenä 4 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen. (Vastalause 1)

16. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 28.90.32 lisäyksenä 4 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen. (LTA 26)

17. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 28.90.32 lisäyksenä 50 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin. (Vastalause 2, LTA 27)

18. Markus Mustajärvi /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 28.90.32 lisäyksenä 2 000 000 euroa harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen myöntämiseksi erityisperustein Enontekiölle ja Utsjoelle. (LTA 24)

19. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 18 000 000 euroa ammatilliseen peruskoulutukseen. (Vastalause 1)

20. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 18 000 000 euroa ammatillisen perusopetuksen opiskelijamäärän lisäämiseen. (Vastalause 2, LTA 29)

21. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 29.30.32 lisäyksenä 5 000 000 euroa oppisopimuskoulutukseen. (Vastalause 1)

22. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.30.32 lisäyksenä 5 000 000 euroa oppisopimuskoulutukseen. (Vastalause 2, LTA 31)

23. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 29.50.01 lisäyksenä 27 000 000 euroa yliopistojen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

24. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 29.50.01 lisäyksenä 27 000 000 euroa yliopistojen perusrahoitukseen. (Vastalause 2, LTA 32)

25. Markus Mustajärvi /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 500 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (LTA 34)

26. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 30.60.44 lisäyksenä 5 000 000 euroa metsän uudistamiseen, nuoren metsän hoitoon ja energiapuun keräämiseen. (LTA 35)

27. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 30 000 000 euroa yleisiin perustiestön parannustöihin. (LTA 37)

28. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 50 000 000 euroa perustienpitoon. (Vastalause 1)

29. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 50 000 000 euroa perustienpitoon ja kehittämishankkeisiin. (Vastalause 2, LTA 36)

30. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 220 000 euroa kevyen liikenteen väylän suunnittelemiseen ja rakentamiseen kirkonkylän ja Pappilanmäen välille kantatien 87 viereen Rautavaaran kunnassa. (LTA 39)

31. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 500 000 euroa maantien 637 peruskorjaamisen aloittamiseen välillä Tankolampi—Sumiainen. (LTA 40)

32. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 700 000 euroa Rautavaaran Pentumäen ja Nilsiän Palonummen välisen tien kunnostamiseen. (LTA 43)

33. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 700 000 euroa Rautavaaran kunnassa ns. Kiparin tien parantamiseen. (LTA 44)

34. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 800 000 euroa Joensuun Rasikummuntien kunnon parantamiseen. (LTA 45)

35. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 900 000 euroa Hirvivaaran tien kunnostamiseen Rautavaaran kunnassa. (LTA 46)

36. Merja Kuusisto /sd Valto Kosken /sd kannattamana: momentille 31.10.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa Hämeentien (kantatie 45) parantamiseen Tuusulassa (LTA 47)

37. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.10.22 lisäyksenä 10 000 000 euroa perusradanpitoon. (LTA 50)

38. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.22 lisäyksenä 50 000 000 euroa perusradanpitoon. (Vastalau-se 1)

39. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 31.10.22 lisäyksenä 50 000 000 euroa perusradanpitoon. (Vastalause 2, LTA 51)

40. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 100 000 euroa joukkoliikenteen kehittämiseen. (LTA 60)

41. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 20 000 000 euroa työvoimapoliittisten toimien tehostamiseen. (Vastalause 1)

42. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 20 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin. (Vastalause 2, LTA 67)

43. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.30.64 lisäyksenä 15 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin. (Vastalause 2, LTA 68)

44. Kari Rajamäki /sd Reijo Kallion /sd kannattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa energiatukiin. (Vastalause 1)

45. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa energiatukiin. (LTA 70)

46. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa energiatukeen ja että tuen myöntämisvaltuutta samalla korotetaan 108 000 000 euroon. (Vastalause 2)

47. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.01.03 lisäyksenä 2 000 000 euroa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ruuhkien purkamiseen. (Vastalause 2, LTA 72)

48. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 30 000 000 euroa työmarkkinatuen korottamiseen. (Vastalause 1)

49. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 45 000 000 euroa työmarkkinatuen budjettiperusteiseen korottamiseen 700 euroksi kuukaudelta 1.11.2009 alkaen. (Vastalause 2)

50. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 126 000 000 euroa kansaneläkkeen budjettiperusteiseksi korottamiseksi 700 euroksi kuukaudelta. (Vastalause 2)

51. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 33.50.51 lisäyksenä 5 000 000 euroa sotilasvammakorvausten lisäämiseen. (LTA 75)

52. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 4 000 000 euroa lapsen perusosan korottamiseen toimeentulotuessa budjettiperusteisesti. (Vastalause 1)

53. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 52 000 000 euroa perustoimeentulotuesta annettaviin valtionosuuksiin siten, että määrärahasta saa käyttää 9 000 000 euroa toimeentulotuen myöntämisperusteiden muuttamiseen lapsilisän osalta budjettiperusteisesti ja 30 000 000 euroa toimeentulotuen perusosan nostamiseen budjettiperusteisesti 700 euroon kuukaudessa. (Vastalause 2, LTA 78)

54. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa ympäristötöiden määrärahojen turvaamiseksi. (Vastalause 1)

55. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa siirtoviemäreiden rakentamiseen. (Vastalause 2, LTA 83)

56. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa siirtoviemärihankkeiden valmistumisen nopeuttamiseen. (LTA 82)

57. Markus Mustajärvi /vas Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lapin matkailualueiden ympäristötöihin. (LTA 79)

58. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 500 000 euroa Hyrylän itäisen siirtoviemärin rakentamiseen. (LTA 80)

59. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana ehdottaa momentin 35.20.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta lisää valtion vuoden 2009 toiseen lisätalousarvioon momentin 35.20.60 perusteluihin maininnan, että vuonna 2009 tulee vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) sekä sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (666/2001) perusteella lainansaajan maksettavaksi jäävän perusomavastuun korkotukilainan korosta säädetty prosenttimäärä puolittaa valmistuvien uusien asuntojen asumiskustannusten pitämiseksi kohtuullisena ja että perusteluissa lisäksi lausutaan, että vuonna 2009 ARA-vuokra-asuntojen perusparannusjärjestelmä uusitaan siten, että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen." (Vastalause 1)

60. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa momentin 35.20.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimiin asumiskustannusten nousun hillitsemiseksi." (Vastalause 2)

61. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus pyrkii Euroopan unionin puitteissa siihen, että jäsenmaat sitoutuisivat olemaan kiirehtimättä elvytyksen lopettamista." (Vastalause 2)

62. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana ehdottaa yleisperusteluissa lausuttavaksi: "Hallituksen talouspoliittiset elvytystoimet ovat olleet väärin kohdennettuja, riittämättömiä ja liian hitaita estämään Suomen talouden laman syvenemisen, työttömyyden kasvun, nuorten syrjäytymisen, kuntatalouden rahoituskriisin ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymisen, ja hallitus ei siksi nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 2)

Päätökset

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 1 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 2 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 61, tyhjiä 1; poissa 34.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 54, tyhjiä 1; poissa 34.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 28; poissa 31.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 27; poissa 32.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 28; poissa 32.

( Ään. 5 )

Puhemies:

Ed. Raimo Vistbackan ehdotus 7 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 8 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 7 ehdotusta 8 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 7 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 8 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 7 äänin

jaa 117, ei 51; poissa 31.

( Ään. 6 )

2) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 7 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 62; poissa 31.

( Ään. 7 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 9, ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 10 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 11 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 9 ja 10 ovat saman sisältöiset. Ehdotuksesta 11 äänestetään ensin niitä vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 11 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 9 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta 10 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotukset 9 ja 10 äänin

jaa 151, ei 16, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 8 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 9 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 10 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 58; poissa 33.

( Ään. 9 )

Puhemies:

Ed. Raimo Vistbackan ehdotus 12 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 13 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 13 ehdotusta 12 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 13 ed. Raimo Vistbackan ehdotusta 12 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 12 äänin

jaa 121, ei 46; poissa 32.

( Ään. 10 )

2) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 12 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 55; poissa 34.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 15; poissa 36.

( Ään. 12 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 15, ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 16 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 17 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 15 ja 16 ovat saman sisältöiset. Ehdotuksesta 17 äänestetään ensin niitä vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 17 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 15 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta 16 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotukset 9 ja 10 äänin

jaa 153, ei 16; poissa 30.

( Ään. 13 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 15 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 16 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 63; poissa 30.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 29; poissa 30.

( Ään. 15 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 19 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 20 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 19 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 56; poissa 30.

( Ään. 16 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 21 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 22 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 21 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 56; poissa 30.

( Ään. 17 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 23 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 24 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 23 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 58; poissa 32.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 28, poissa 31.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 27, poissa 29.

( Ään. 20 )

Puhemies:

Ed. Pentti Oinosen ehdotus 27, ed. Kari Rajamäen ehdotus 28 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 29 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 28 ja 29 ovat saman sisältöiset. Niistä äänestetään ensin ehdotusta 27 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 28 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 29 ed. Pentti Oinosen ehdotusta 27 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 27 äänin

jaa 119, ei 51; poissa 29.

( Ään. 21 )

2) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 27 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 62; poissa 30.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 26; poissa 29.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 28; poissa 29.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 26; poissa 30.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 25; poissa 29.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 23; poissa 29.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 25; poissa 29.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 32; poissa 30.

( Ään. 29 )

Puhemies:

Ed. Pentti Oinosen ehdotus 37, ed. Kari Rajamäen ehdotus 38 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 39 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 38 ja 39 ovat saman sisältöiset. Niistä äänestetään ensin ehdotusta 37 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 38 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 39 ed. Pentti Oinosen ehdotusta 37 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 37 äänin

jaa 117, ei 51, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 30 )

2) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 37 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 63; poissa 29.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 33; poissa 30.

( Ään. 32 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 41 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 42 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 41 ja ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 60; poissa 30.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 63; poissa 29.

( Ään. 34 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 44, ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 45 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 46 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 44 ja 45 ovat saman sisältöiset. Ehdotuksesta 46 äänestetään ensin niitä vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 46 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 44 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta 45 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotukset 44 ja 45 äänin

jaa 154, ei 16; poissa 29.

( Ään. 35 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 44 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 45 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 60; poissa 29.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 64; poissa 30.

( Ään. 37 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 48 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 49 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 49 ehdotusta 48 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 49 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 48 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 48 äänin

jaa 145, ei 22, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 38 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 48 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 61; poissa 30.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 50; poissa 29.

( Ään. 40 )

[Ed. Heinäluoma antoi äänestysselityksen äänestysten päätyttyä.]

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 34; poissa 31.

( Ään. 41 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 52 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 53 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 53 ehdotusta 52 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 53 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 52 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 52 äänin

jaa 146, ei 23, tyhjiä 1; poissa 29.

( Ään. 42 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 52 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 62; poissa 29.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 60; poissa 31.

( Ään. 44 )

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 55 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 56 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 55 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 36, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 25; poissa 31.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 34; poissa 29.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 56; poissa 29.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 61; poissa 29.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 60; poissa 29.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 63; poissa 31.

( Ään. 51 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Eero Heinäluoma /sd:

Arvoisa puhemies! Ilmoitan, että äänestin väärin esityksen 50 kohdalla. Olisi kuulunut äänestää "jaa". Pyydän merkitsemään pöytäkirjaan.

Puhemies:

Tämä merkitään pöytäkirjaan.

__________

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 64/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2009 vp

Lakialoite  LA 56, 103/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 59/2007 vp, 17/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 13.10.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen