Täysistunnon pöytäkirja 90/2010 vp

PTK 90/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

90. TIISTAINA 28. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Ilkka Kantola /sd
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (e)
 • Olli Nepponen /kok (e)
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heikki A. Ollila /kok (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Leena Rauhala /kd
 • Matti Saarinen /sd (e)
 • Petri Salo /kok (e)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas (s)
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jutta Urpilainen /sd (14.59)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 23.9.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 31, 32/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain, rahoitusvakuuslain ja velkakirjalain 22 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 16/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys henkilöstörahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain sekä viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 16/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 7/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 29.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 29.9.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​