Täysistunnon pöytäkirja 90/2012 vp

PTK 90/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

90. KESKIVIIKKONA 3. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—17.09), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.09—17.59 ja 19.59—21.57) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.59—19.59 ja 21.57—23.09).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Martti Korhonen /vas
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mats Nylund /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Jouko Jääskeläinen /kd (14.24)
 • Jutta Urpilainen /sd (14.39)
 • Elisabeth Nauclér /r (16.27)
 • Paula Risikko /kok (17.47)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kuntauudistus ja lähipalveluiden turvaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 7/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan vastaus Vesa-Matti Saarakkalan ym. välikysymykseen.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Vesa-Matti Saarakkala. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Kiitämme ministereitä Virkkunen ja Risikko, että olette olleet tämän yli yhdeksäntuntisen keskustelun ajan täällä kuuntelemassa ja vastaamassa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 92/1/2012

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 ja 12 §:n ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 4.10.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 23.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​