Täysistunnon pöytäkirja 91/2002 vp

PTK 91/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

91. TIISTAINA 10. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Juha Karpio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Kalervo Kummola /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Timo E. Korva /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.9. edustajat

 • Tarja Kautto /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

10. ja 11.9. edustajat

 • Juha Karpio /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jussi Ranta /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Kari Uotila /vas

10.—12.9. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Raija Vahasalo /kok

10.—13.9. edustaja

 • Mika Lintilä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.9. edustaja

 • Gunnar Jansson /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.9. edustajat

 • Inkeri Kerola /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Mauri Salo /kesk

10.—13.9. edustajat

 • Kalervo Kummola /kok
 • Riitta Prusti /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 5. päivänä syyskuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 43—45/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 43 osalta hallintovaliokunnan,

asian U 44 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asian U 45 osalta talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 249/2001 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi perintökaaren 7 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Valtion liikelaitosten tulos- ja omistajaohjaus (Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus)

Ainoa käsittely

Kertomus  K 8/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 9.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 14.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 65/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 7/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen