Täysistunnon pöytäkirja 91/2005 vp

PTK 91/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

91. TIISTAINA 20. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Susanna Rahkonen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Rauno Kettunen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.9. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Hannes Manninen /kesk

20. ja 21.9. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

20.—22.9. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Tuija Nurmi /kok

20.9.—12.10. edustajat

 • Rauno Kettunen /kesk
 • Suvi Lindén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.9. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

20.—23.9. edustaja

 • Martti Korhonen /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.9. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Minna Lintonen /sd

20. ja 21.9. edustaja

 • Osmo Soininvaara /vihr

20.—22.9. edustajat

 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Unto Valpas /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston 9.9.2005 tekemän päätöksen mukaan keskustelu jatkuu tänään ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 15 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja niiden jälkeen käytävän debatin jälkeen keskustelu jatkuu etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena keskusteluna, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Puhemies voi harkintansa mukaan antaa ministereille puheenvuoron ennen muita puheenvuoroja, ja tällöin myös ministerin puheenvuoro on enintään 7 minuuttia. Nopeatahtisessa keskustelussa puhemies voi lisäksi harkintansa mukaan myöntää 1 minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja.

Nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen seuraavassa keskustelussa puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—23) asiasta.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 92/1/2005

2) Hallituksen esitys vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen HE 68/2005 vp täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2004

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2004

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 22.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen