Täysistunnon pöytäkirja 91/2006 vp

PTK 91/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

91. KESKIVIIKKONA 27. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /ps
 • Anne Huotari /vas
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Tarja Filatov /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.9. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

27. ja 28.9. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

27.—29.9. edustaja

 • Ulla-Maj Wideroos /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.9. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.9. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Raija Vahasalo /kok

27.—29.9. edustajat

 • Klaus Pentti /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 8/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 5.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain istunnossa.

PTK 89/4/2006

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2005

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 10.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 50 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Laki tuloverolain 4 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2006 vp (Reijo Paajanen /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 57/2006 vp (Kauko Juhantalo /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

8) Oikeusasiamiehen erilliskertomus 2006: lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 1/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista sekä tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 93/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 88/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 95/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 68/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi Tieteellisten seurain valtuuskunnasta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 104/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen