Täysistunnon pöytäkirja 91/2007 vp

PTK 91/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

91. MAANANTAINA 3. JOULUKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 48 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jacob Söderman /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

 • Marja Tiura /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.12. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk

3. ja 4.12. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Ville Niinistö /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jan Vapaavuori /kok

3.—5.12. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.12. edustajat

 • Saara Karhu /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Petri Salo /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2007 vp

Lakialoite  LA 117/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 92/4/2007

2) Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 83/2007 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83, 155/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten hallituksen esitykseen 83 sisältyvän 1. lakiehdotuksen, esitystä täydentävään esitykseen 155 sisältyvän 2. lakiehdotuksen ja esitykseen 83 sisältyvän 3. lakiehdotuksen yksityiskohtainen käsittely.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 92/3/2007

4) Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä keskinäisestä oikeusavusta tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 5. lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden rakennetuista, valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta sekä eräiden maaseudun kehittämiseen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys rehulaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2007 vp

Lakialoite  LA 73/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 92/2/2007

14) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2007 vp

Lakialoite  LA 89/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 11/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2007 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 131/2007 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 131, 156/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2007 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 24—40/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Asian käsittelyssä noudatetaan eduskunnan viime perjantaina pidetyssä täysistunnossa hyväksymää menettelytapaa, jonka mukaan asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 92/1/2007

16) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen (2007/436/EY) hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta päätetään Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn neuvoston päätöksen hyväksymisestä.

Keskustelua ei syntynyt.

Neuvoston päätös hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​