Täysistunnon pöytäkirja 91/2008 vp

PTK 91/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

91. TIISTAINA 14. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—16.00 ja 19.59—21.33), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—18.01) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.01—19.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 49 edustajaa:

 • Marko Asell /sd
 • Thomas Blomqvist /r
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Tero Rönni /sd (14.18)
 • Anne Holmlund /kok (14.32)
 • Jukka Mäkelä /kok (14.57)
 • Johannes Koskinen /sd (16.16)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.—16.10. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

14.10. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Suvi Lindén /kok

14. ja 15.10. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Jouko Laxell /kok

14.—16.10. edustaja

 • Heidi Hautala /vihr

14.—17.10. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.—19.10. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 9.10.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 49, 50/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 49 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 50 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Perusterveydenhuollon tason turvaaminen

Välikysymys  VK 3/2008 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Päivi Räsäsen ym. välikysymykseen perusterveydenhuollon tason turvaamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Räsänen. Keskustelun nopeatahtisessa osuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja sen jälkeen käytettävien puheenvuorojen enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 94/1/2008

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Informaatio-ohjauksen toimivuus sosiaali- ja terveydenhuollossa

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 2/2008 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 124/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi Sosiaali- ja ter-veysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 93/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 21.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​