Täysistunnon pöytäkirja 91/2010 vp

PTK 91/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

91. KESKIVIIKKONA 29. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—15.56) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.56—16.56).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Matti Kangas /vas
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Matti Kauppila /vas (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Valto Koski /sd (e)
 • Kari Kärkkäinen /kd (s)
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd (e)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Petri Salo /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd (e)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Unto Valpas /vas (s)
 • Henna Virkkunen /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Jyrki Yrttiaho /vas (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 10 edustajaa:

 • Kimmo Kiljunen /sd (14.15)
 • Matti Kangas /vas (14.16)
 • Henna Virkkunen /kok (14.23)
 • Anneli Kiljunen /sd (14.29)
 • Kirsi Ojansuu /vihr (14.29)
 • Unto Valpas /vas (14.32)
 • Jaakko Laakso /vas (14.35)
 • Olli Nepponen /kok (14.39)
 • Pertti Virtanen /ps (15.05)
 • Tarja Filatov /sd (16.50)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 5.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Ulkoasiainministeri Alexander Stubbin esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin puheenvuorot rajoitettaisiin enintään 5 minuutin pituisiksi.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa

Ainoa käsittely

Kertomus  K 16/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 7/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Laki elatustukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2010 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki rikoslain 17 luvun 18 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 57/2010 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 58/2010 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

6) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 59/2010 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2010 vp (Pietari Jääskeläinen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Varallisuusverolaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2010 vp (Pietari Jääskeläinen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 30.9.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​