Täysistunnon pöytäkirja 91/2012 vp

PTK 91/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

91. TORSTAINA 4. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.02—17.56) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.56—18.42).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Markku Eestilä /kok
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Eero Reijonen /kesk (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Kari Tolvanen /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r (e)
 • Sofia Vikman /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sofia Vikman /kok (17.06)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 4.10.2012 antanut eduskunnalle kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 presidentinvaaleissa (K 18/2012 vp).

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 ja 12 §:n ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Laki rikoslain 21 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 18/2012 vp (Timo Heinonen /kok)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Laki metsästyslain 27 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 25/2012 vp (Lauri Heikkilä /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Laki vakuutussopimuslain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 26/2012 vp (Eeva-Maria Maijala /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

7) Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 30/2012 vp (Lauri Heikkilä /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki alkoholilain 21 ja 21 d §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 32/2012 vp (Jaana Pelkonen /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2011

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 8/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 5.10.2012 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​