Täysistunnon pöytäkirja 91/2013 vp

PTK 91/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

91. TIISTAINA 1. LOKAKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.04—16.29) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.29—18.06).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 48 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Heikki Autto /kok (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Markus Lohi /kesk
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (e)
 • Janne Sankelo /kok
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Pertti Hemmilä /kok (14.19)
 • Peter Östman /kd (14.21)
 • Markus Mustajärvi /vr (16.56)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 26.9.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 64/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta ja eräiden metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain säännösten kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotilistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n ja poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2013 vp

Lakialoite  LA 44/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle Maanmittauslaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 33/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle Intian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 16/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin 27.9.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 90/2/2013

Keskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

15) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2012

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 8/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 69/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 2.10.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen