Täysistunnon pöytäkirja 91/2014 vp

PTK 91/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

91. TORSTAINA 2. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—17.36) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.36—19.14).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Mika Kari /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Seppo Kääriäinen /kesk (17.35)
 • Eero Suutari /kok (19.02)

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Maarit Feldt-Ranta pyytää vapautusta Yleisradio Oy:n hal- lintoneuvoston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan huomenna perjantaina 3.10.2014 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina 3.10.2014 kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asia on suullinen kyselytunti.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Tullissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 174/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

(Hälinää) Ja jos, arvoisa ministeri Räsänen, odotatte hetken aikaa, niin saadaan saliin riittävä työrauha. (Puhemies koputtaa) Pyydän siirtämään neuvonpidot vanhan käytännön mukaisesti istuntosalin ulkopuolelle. No niin, edustajat Tiilikainen, Zyskowicz, pyydän siirtämään palaverit salin ulkopuolelle. — Olkaa hyvä.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustusvaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Eduskunta hyväksyi lainanottovaltuudet mietinnön mukaisina.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 32/2014 vp (Jouko Jääskeläinen /kd)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 40/2014 vp (Katja Hänninen /vas)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 41/2014 vp (Lauri Heikkilä /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

13) Laki rikoslain 16 luvun 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 42/2014 vp (Timo Heinonen /kok)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

14) Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 43/2014 vp (Timo Heinonen /kok)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 44/2014 vp (Arja Juvonen /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 45/2014 vp (Timo Heinonen /kok)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 3.10.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​