Täysistunnon pöytäkirja 92/2001 vp

PTK 92/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

92. KESKIVIIKKONA 12. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Juha Karpio /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo Korva /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Riitta Prusti /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tuija Nurmi /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Hannu Aho /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.9. edustajat

 • Paavo Lipponen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12. ja 13.9. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.9. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Timo E. Korva /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Matti Väistö /kesk

12. ja 13.9. edustaja

 • Pehr Löv /r

__________

Eduskunnan surunvalittelu New Yorkin ja Washingtonin terrori-iskujen johdosta

Puhemies:

Arvoisat edustajatoverit! Ärade riksdagsledamöter! Vajaa vuorokausi on kulunut New Yorkin ja Washingtonin kauhistuttavista tapahtumista. Niiden jälkeen maailma ei ole entisensä; takanamme on vihan päivä, dies irae.

Maa ja kansakunta, joita olemme tottuneet pitämään vapauden linnakkeina, on saanut maksaa hirvittävän hinnan ihmisten kanssakäymiselle, liikkumiselle ja yrittämiselle suomistaan mahdollisuuksista. Mutta tämä isku suuntautuu myös koko maailmanyhteisöä vastaan. Sen on nyt kaikilla tasoilla kyettävä yhteistoimintaan ja voimavarojen yhdistämiseen terrorismin vastaisessa taistelussa.

Teko ansaitsee jyrkän tuomiomme. Kammottavaksi sen tekee myös tosiasia, että jossakin on rikollisjohto, jolla on tahtoa, taitoa ja voimavaroja tällaisen teon toteuttamiseen. Se on paljastettava ja saatettava vastuuseen. Pienintäkään ymmärtämystä ei saa löytyä sellaiselle elämänkatsomukselle tai käsitykselle maailmasta ja ihmisistä, joiden kuvitellaan muka oikeuttavan tällaiseen. Vain halveksuntaa voi osoittaa ihmiskäsitykselle, joka vaatii uhreikseen myös ne, joita se käyttää hyväkseen.

Suomen eduskunta ilmaisee järkytyksensä ja syvät valittelunsa Amerikan yhdysvaltojen kansalle, kongressille ja hallitukselle. Me suomalaiset kansanedustajat ilmaisemme osanottomme ja syvän myötätuntomme niille tuhansille ihmisille, joiden läheiset äkkiarvaamatta ja kauhealla tavalla riistettiin elämästä kesken arkisen työnsä ja toimensa.

Jag föreslår att vi hedrar minnet av offren för terroristdåden med en stunds tystnad.

Kunnioitamme hetken hiljaisuudella terrorismin uhreina kuolleiden ihmisten muistoa.

Hetken hiljaisuus.

Edustajat kuuntelevat puhemiehen puhetta seisoallaan.

__________

Pääministerin ilmoituksen antaminen

Puhemies:

Arvoisat edustajat! Ilmoitan, että huomenna kello 16.30 pidetään kyselytunnin sijasta täysistunto, jossa annetaan pääministerin ilmoitus Yhdysvaltain terrori-iskun johdosta. Silloin hallitus antaa asiasta tietoa ja myös arvoisat edustajat pääsevät keskustelemaan tästä vakavasta asiasta.

__________

Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ulkoasiainvaliokunta on eilen pitämässään kokouksessa valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Biaudet’n.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—6) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys vuoden 2002 veroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2002

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 91/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä meripelastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 71/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys julistuksen antamiseksi vahingonkorvauskomission päätöksen sitovuudesta perustuen kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevaan yleissopimukseen

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 85/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 16/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 86/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi yleisistä syyttäjistä annetun lain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 90/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys Luxemburgin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 104/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 23.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​