Täysistunnon pöytäkirja 92/2002 vp

PTK 92/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

92. KESKIVIIKKONA 11. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Juha Karpio /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Luhtanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.9. edustajat

 • Matti Huutola /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

11. ja 12.9. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Maija Perho /kok
 • Sari Sarkomaa /kok

11.—13.9. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.9. edustaja

 • Leena Rauhala /kd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.9. edustajat

 • Leena Luhtanen /sd
 • Markku Rossi /kesk

11.—13.9. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys laiksi Repoveden kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

3) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

4) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan: Annettu 3.9.2002

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 7/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 21.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Kielilaki ja laki väestötietolain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 78/2002 vp (Marjatta Vehkaoja /sd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 21.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen