Täysistunnon pöytäkirja 92/2003 vp

PTK 92/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

92. KESKIVIIKKONA 12. MARRASKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Tony Halme /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Simo Rundgren /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.11. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd

12. ja 13.11. edustajat

 • Kimmo Sasi /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

12.—14.11. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.11. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Susanna Rahkonen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.11. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Lyly Rajala /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Raimo Vistbacka /ps

__________

Valtakunnanoikeuden jäsenten vaalin toimittaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 6 §:n mukaan eduskunta valitsee valtakunnanoikeuteen viisi jäsentä ja heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen neljän vuoden toimikaudeksi. Eduskunnan valitsemien jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta 2004 ja päättyy 31. päivänä joulukuuta 2007.

Ilmoitetaan, että valtakunnanoikeuden viiden jäsenen ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali toimitetaan perjantaina 28. päivänä marraskuuta 2003 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on vaalisäännön 8 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 27. päivänä marraskuuta kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä: vammaisuuteen liittyvät asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana esitetään suullisia kysymyksiä ministereille vammaisuuteen liittyvistä asioista.

Ed. Anni Sinnemäki merkitään läsnä olevaksi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Totean, että vielä olisi yli 20 kysymystä pyydettyinä, mutta aika on siirtyä päiväjärjestyksen muihin asioihin.

Kyselytunti on päättynyt.

__________

2) Hallituksen esitys vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 89, 106/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2003 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 63—65/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 20.

Asian käsittelyssä noudatetaan eilisessä täysistunnossa hyväksyttyä menettelytapaa.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 94/1/2003

3) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 3 ja 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 94/2/2003

4) Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 117/2003 vp (Eero Akaan-Penttilä /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 118/2003 vp (Eero Akaan-Penttilä /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki luonnonsuojelulain 49 ja 53 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 132/2003 vp (Jari Koskinen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

7) Laki neljän kiitos-, katumus- ja rukouspäiväjulistuksen antamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 136/2003 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

8) Laki sairausvakuutuslain 21 ja 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 139/2003 vp (Sari Essayah /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Laki metsälain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 141/2003 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 20.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​