Täysistunnon pöytäkirja 92/2005 vp

PTK 92/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

92. KESKIVIIKKONA 21. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jere Lahti /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.9. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

21. ja 22.9. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Pehr Löv /r
 • Leena Rauhala /kd
 • Raija Vahasalo /kok

21.—23.9. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Astrid Thors /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.9. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.9. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jouni Backman /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Minna Lintonen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr

21.—27.9. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 91/1/2005

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—23) asiasta.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 93/2/2005

2) Hallituksen esitys vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen HE 68/2005 vp täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2004

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2004

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 22.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen