Täysistunnon pöytäkirja 92/2006 vp

PTK 92/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

92. TORSTAINA 28. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Lasse Virén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Mauri Salo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28. ja 29.9. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.9. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.9. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk

28. ja 29.9. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Astrid Thors /r
 • Lasse Virén /kok

__________

Lakialoitteen n:o 133/2003 vp siirto

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Kimmo Kiljusen ym. lakialoite LA 133/2003 vp, joka sisältää ehdotuksen laiksi velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta, on 19. päivänä marraskuuta 2003 lähetetty talousvaliokunnan käsiteltäväksi.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mainittu aloite siirretään lakivaliokuntaan, koska sen käsiteltävänä on myös hallituksen esitys HE 83/2006 vp ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laiksi.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Suullinen kyselytunti

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

2) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista sekä tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi Tieteellisten seurain valtuuskunnasta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 50/2006 vp (Mikko Alatalo /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

9) Laki sotilasvammalain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 58/2006 vp (Leena Rauhala /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki kuntalain 24 ja 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite   LA 61/2006 vp (Oras Tynkkynen /vihr)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

11) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2006 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 79/2006 vp (Esko-Juhani Tennilä /vas)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​