Täysistunnon pöytäkirja 92/2007 vp

PTK 92/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

92. TIISTAINA 4. JOULUKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Tuija Brax /vihr
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Pekka Haavisto /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.12. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.12. edustajat

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Marjaana Koskinen /sd

4. ja 5.12. edustaja

 • Tanja Saarela /kesk

__________

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Puhemies:

Esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta juhlajumalanpalveluksesta.

Sihteeri lukee:

"Juhlamenojenohjaaja

Helsingissä, marraskuun 6. päivänä 2007

Eduskunnan puhemiehelle

Juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia välittää Teille, Herra Puhemies, sekä eduskunnan varapuhemiehille ja kansanedustajille valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa torstaina, joulukuun 6. päivänä 2007 klo 12.00 pidettävään Suomen itsenäisyyspäivän ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen.

Pekka Kujasalo

Asu: Tumma puku"

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 6 november 2007

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vice talmän och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag torsdagen, den 6 december 2007 avhålles i Domkyrkan kl 12.00.

Pekka Kujasalo

Klädsel: Mörk kostym"

Puhemies:

Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Kansalliskirjaston edustalle ensi torstaina, itsenäisyyspäivänä, kello 11.40.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2007 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2007 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 131/2007 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 131, 156/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2007 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 24—40/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 91/15/2007

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esiteltiin menot.

Pääluokka 21
Eduskunta

Luku 30 Ulkopoliittinen instituutti hyväksyttiin.

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Luku 02 Tasavallan presidentin kanslia hyväksyttiin.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 01 Valtioneuvosto, luku 02 Valtioneuvoston kanslia, luku 03 Oikeuskanslerinvirasto ja luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksyttiin.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Ulkoasiainhallinto ja luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksyttiin.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset hyväksyttiin.

Luku 10 Tuomioistuinlaitos

Puhemies:

Luku käsitellään momenteittain.

Momentti 25.10.21

Timo Soini /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 25.10.21 lisätään 250 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 24 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Timo Soini on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 250 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 24 mukaisesti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 20; poissa 29.

( Ään. 1 )

Momentti 25.10.22

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 25.10.22 lisätään 200 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 25 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Timo Soini on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 22 lisätään 200 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 25 mukaisesti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 19; poissa 28.

( Ään. 2 )

Momentti 25.10.23

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 25.10.23 lisätään 1 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 26 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Timo Soini on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 23 lisätään 1 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 26 mukaisesti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 19; poissa 25.

( Ään. 3 )

Luku 30 Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu, luku 40 Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta ja luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano hyväksyttiin.

Luku 60 Syyttäjälaitos

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 25.60.21 lisätään 400 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 27 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Timo Soini on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 400 000 euroa.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 17; poissa 25.

( Ään. 4 )

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Luku 01 Sisäasiainministeriö, luku 02 Ulkomaalaisvirasto, luku 05 Lääninhallitukset, luku 06 Rekisterihallinto ja luku 07 Kihlakunnat hyväksyttiin.

Luku 75 Poliisitoimi

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 26.75.21 lisätään 1 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 28 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Timo Soini on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 1 000 000 euroa.

Selonteko hyväksyttiin.

(Hälinää)

Puhemies:

Pyydän, että edustajat istuvat paikoilleen äänestysten ajaksi, myös ed. Sasi. Näyttää, että näissä äänentoistolaitteissa on todella jotain vikaa; kyllä korvat kuulevat.

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 22; poissa 25.

( Ään. 5 )

Luku 80 Pelastustoimi ja luku 90 Rajavartiolaitos hyväksyttiin.

Luku 97 Avustukset kunnille

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 26.97.34 lisätään 32 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Timo Soini /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 26.97.34 lisätään 7 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 31 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että momentille 34 lisätään 32 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Ed. Timo Soini on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille lisätään 7 000 000 euroa.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 22; poissa 23.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 25; poissa 23.

( Ään. 7 )

Luku 98 Alueiden kehittäminen hyväksyttiin.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Luku 01 Puolustuspolitiikka ja hallinto, luku 10 Sotilaallinen maanpuolustus ja luku 30 Sotilaallinen kriisinhallinta hyväksyttiin.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 03 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, luku 05 Valtiokonttori, luku 07 Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset, luku 18 Verohallinto, luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, luku 40 Tullilaitos, luku 52 Tilastokeskus, luku 60 Senaatti-kiinteistöt, luku 80 Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet, luku 81 Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot, luku 90 Suomen maksuosuudet Euroopan unionille ja luku 99 Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot hyväksyttiin.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Luku 01 Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot, luku 10 Yleissivistävä koulutus, luku 20 Ammatillinen koulutus, luku 50 Yliopisto-opetus ja -tutkimus, luku 60 Tiede, luku 70 Opintotuki ja luku 80 Taide ja kulttuuri hyväksyttiin.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luku 10 Maaseudun kehittäminen, luku 20 Maatalous, luku 30 Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu, luku 40 Kala-, riista- ja porotalous ja luku 50 Vesitalous hyväksyttiin.

Luku 60 Metsätalous

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 30.60.44 lisätään 4 000 000 euroa määrärahan osoittamiseen nuoren metsän hoitotöihin, energiapuun korjuuseen ja haketukseen sekä metsän uudistamiseen lisätalousarvioaloitteen n:o 32 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Timo Soini on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 44 lisätään 4 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 32 mukaisesti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 23; poissa 24.

( Ään. 8 )

Luku 70 Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö, luku 90 Hallinto ja luku 91 Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta hyväksyttiin.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksyttiin.

Luku 24 Tiehallinto

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 31.24.21 lisätään 5 000 000 euroa perustienpitoon lisätalousarvioaloitteen n:o 35 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 31.24.21 otetaan lisäyksenä 10 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Timo Soini on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 5 000 000 euroa.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 10 000 000 euroa.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ja ed. Mikko Kuopan ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Timo Soinin ehdotuksen äänin

jaa 147, ei 19, tyhjiä 3; poissa 30.

( Ään. 9 )

2) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 23; poissa 24.

( Ään. 10 )

Luku 30 Merenkulkulaitos

Matti Saarinen /sd:

Herra puhemies! Ehdotan, että momentille 31.30.78 lisätään 15 000 000 euroa vastalauseen 1 mukaisesti.

Reijo Laitinen /sd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Saarisen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Matti Saarinen on ed. Reijo Laitisen kannattamana ehdottanut, että momentille 78 lisätään 15 000 000 euroa vastalauseen 1 mukaisesti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 60; poissa 25.

( Ään. 11 )

Luku 40 Ratahallintokeskus

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 31.40.21 lisätään 6 000 000 euroa perusradanpitoon lisätalousarvioaloitteen n:o 37 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että momentille 31.40.21 lisätään 10 000 000 euroa perusradanpitoon vastalauseen 2 mukaisesti.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Matti Saarinen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 31.40.21 lisätään 10 000 000 euroa erityisesti tasoristeyksien poistamiseksi vastalauseen 1 mukaisesti.

Reijo Laitinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Saarisen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Timo Soini on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 6 000 000 euroa.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 10 000 000 euroa.

Ed. Matti Saarinen on ed. Reijo Laitisen kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 10 000 000 euroa.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ed. Timo Soinin ehdotus ja keskenään saman sisältöiset ed. Mikko Kuopan ehdotus ja ed. Matti Saarisen ehdotus ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Kuopan ja ed. Saarisen ehdotuksista ed. Soinin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksen ja ed. Mikko Kuopan ja ed. Matti Saarisen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Timo Soinin ehdotuksen äänin

jaa 115, ei 55, 2 tyhjää; poissa 27.

( Ään. 12 )

2) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 59; poissa 27.

( Ään. 13 )

Luku 41 Rautatievirasto hyväksyttiin.

Luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet

Matti Saarinen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 31.60.63 otetaan lisäyksenä 5 000 000 euroa joukkoliikennetukien korottamiseen vastalauseen 1 mukaisena.

Reijo Laitinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Saarisen ehdotusta.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 31.60.63 lisätään 10 000 000 euroa vastalauseen 2 mukaisena.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Timo Soini /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 31.60.63 lisätään 300 000 euroa kunnille susivaarasta aiheutuneiden ylimääräisten koululaiskuljetuskustannusten korvaamiseen lisätalousarvioaloitteen n:o 38 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Matti Saarinen on ed. Reijo Laitisen kannattamana ehdottanut, että momentille 63 lisätään 5 000 000 euroa.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että momentille 63 lisätään 10 000 000 euroa.

Ed. Timo Soini on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että momentille 63 lisätään 300 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 38 mukaisesti.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ed. Saarisen ja ed. Kuopan ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Ed. Soinin ehdotus on erillinen, joten siitä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ja ed. Mikko Kuopan ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Matti Saarisen ehdotuksen äänin

jaa 152, ei 20, 3 tyhjää; poissa 24.

( Ään. 14 )

2) Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 62, 1 tyhjä; poissa 26.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 21; poissa 24.

( Ään. 16 )

Luku 80 Ilmatieteen laitos, luku 81 Merentutkimuslaitos ja luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot hyväksyttiin.

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 10 Hallinto, luku 20 Teknologia- ja innovaatiopolitiikka, luku 30 Yrityspolitiikka, luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja luku 60 Energiapolitiikka hyväksyttiin.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö, luku 02 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, luku 03 Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, luku 04 Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, luku 06 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, luku 08 Kansanterveyslaitos, luku 09 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, luku 10 Säteilyturvakeskus, luku 11 Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus, luku 13 Työsuojelun piirihallinto, luku 16 Yleinen perhe-eläke, luku 17 Työttömyysturva, luku 18 Sairausvakuutus, luku 19 Eläkevakuutus, luku 21 Rintamaveteraanieläkkeet, luku 28 Muu toimeentuloturva, luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto sekä luku 33 Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot hyväksyttiin.

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Luku 01 Työhallinto ja luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus hyväksyttiin.

Luku 06 Työvoimapolitiikan toimeenpano

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 34.06.51 lisätään 4 300 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin vastalauseen 2 mukaisesti.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että momentille 51 lisätään 4 300 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 22; poissa 24.

( Ään. 17 )

Luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat sekä luku 99 Työministeriön hallinnonalan muut menot hyväksyttiin.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Luku 01 Ympäristöministeriö, luku 10 Ympäristön suojelu, luku 20 Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu, luku 30 Asumisen edistäminen, luku 40 Alueelliset ympäristökeskukset, luku 50 Ympäristölupavirastot, luku 60 Suomen ympäristökeskus ja luku 70 Valtion asuntorahasto hyväksyttiin.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Luku 01 Euromääräisen velan korko hyväksyttiin.

Pääluokka 37
Valtionvelan vähentäminen

Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta hyväksyttiin.

Esiteltiin tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot, luku 08 Valmisteverot, luku 10 Muut verot ja luku 19 Muut veronluonteiset tulot hyväksyttiin.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala, luku 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 34 Työministeriön hallinnonala ja luku 39 Muut sekalaiset tulot hyväksyttiin.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 01 Korkotulot hyväksyttiin.

Yleisperustelut hyväksyttiin.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 24—40/2007 vp hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvän ehdotuksen, että lisätalousarviota sovelletaan 10. päivästä joulukuuta 2007 alkaen.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2007 vp

Lakialoite  LA 73/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 91/13/2007

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

5 a, 6 ja 6 a § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Verotaulukko

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että verotaulukko hyväksytään siinä muodossa kuin se on vastalauseessa.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Jälleen kerran, jos jotain satuin kuulemaan, niin kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että verotaulukko hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Huomasin, että siinä eturivissä voimakkaasti oltiin sitä mieltä, että äänestysten aikana istutaan paikoillaan. (Ed. Jaakonsaari: Ollaan samaa mieltä!) — Oltiin hetki sitä mieltä.

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen liitteenä olevan verotaulukon mietinnön mukaisena äänin

jaa 160, ei 14, tyhjiä 2; poissa 23.

( Ään. 18 )

3 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 83/2007 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83, 155/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 91/3/2007

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen 83 sisältyvän 1. lakiehdotuksen, hallituksen esitykseen 155 sisältyvän 2. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen 83 sisältyvän 3. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotuksen (HE 83/2007 vp) sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

2. lakiehdotus (HE 155/2007 vp)

18 §

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa muodon, joka on esitetty vastalauseessa 1.

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Hiltusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Rakel Hiltunen on ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Rakel Hiltusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 18 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 105, ei 67; poissa 27.

( Ään. 19 )

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

3. lakiehdotus (HE 83/2007 vp)

9 §

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa muodon, joka on esitetty vastalauseessa 1.

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Hiltusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Rakel Hiltunen on ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Rakel Hiltusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 9 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 104, ei 67; poissa 28.

( Ään. 20 )

28 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 83/2007 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2007 vp

Lakialoite  LA 117/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 91/1/2007

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1—3 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

4 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen, jolloin siviilipalvelusaika olisi 330 päivää.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi vastalauseessa 1 esitetyn muodon. Siviilipalvelusaika olisi tällöin 240 päivää.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kyllösen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jukka Gustafsson on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Merja Kyllönen on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ja ed. Merja Kyllösen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksen äänin

jaa 122, ei 15, tyhjiä 34; poissa 28.

( Ään. 21 )

2) Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 111, ei 55, tyhjiä 1; poissa 32.

( Ään. 22 )

5 § ja 1 luvun otsikko, 6—11 § ja 2 luvun otsikko sekä 12—17 § ja 3 luvun otsikko hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

18—22 §

Puhemies:

4. luvun muodostavista 18—22 §:stä äänestetään samalla kertaa.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 1 mukaisesti, että 4 luku eli 18—22 § poistetaan.

Markus  Mustajärvi  /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kyllösen ehdotusta.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 20 §:n 2 momentti saa vastalauseessa 2 esitetyn sisällön, jonka mukaan vakaumuksentutkintalautakuntaan tulisi lisäksi "Suomen merkittävintä uskontokuntaa edustava jäsen, Suomessa rekisteröityjä muita uskontokuntia yhteisesti edustava jäsen".

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Merja Kyllönen on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että 18—22 § poistetaan.

Ed. Jukka Gustafsson on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että 20 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta, joka koskee 20 §:n sisältöä. Sen jälkeen äänestetään ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta, että pykälät poistetaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin 20 §:n sisältöä koskevasta ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 20 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 111, ei 55, tyhjiä 2; poissa 31.

( Ään. 23 )

2) Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen pykälien poistamista koskevasta ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 18—22 §:n mietinnön mukaisina äänin

jaa 152, ei 15, tyhjiä 1; poissa 31.

( Ään. 24 )

4 luvun otsikko, 23—34 § ja 5 luvun otsikko sekä 35—39 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

40 §

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 40 § saatetaan kuulumaan vastalauseen 1 35 §:n mukaisesti, niin että siviilipalvelusvelvolliselle myönnettävä isyysvapaa olisi 18 päivän mittainen.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kyllösen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Merja Kyllönen on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 35 §:n mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 40 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 107, ei 59, tyhjiä 1; poissa 32.

( Ään. 25 )

41—45 § ja 6 luvun otsikko sekä 46 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

47 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 47 § saa vastalauseen 2 mukaisen sisällön, jolloin siviilipalvelusmiehen majoituskustannukset saavat olla enintään 350 euroa.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin todella hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jukka Gustafsson on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 47 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 57, tyhjiä 1; poissa 33.

( Ään. 26 )

48—57 § ja 7 luvun otsikko, 58—63 § ja 8 luvun otsikko, 64—67 § ja 9 luvun otsikko, 68—71 § ja 10 luvun otsikko sekä 72 ja 73 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

74 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi vastalauseessa 2 esitetyn sisällön.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 74 § saisi vastalauseen 1 69 §:n mukaisen muodon.

Markus  Mustajärvi  /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kyllösen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jukka Gustafsson on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Merja Kyllönen on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 69 §:n mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ja ed. Merja Kyllösen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksen äänin

jaa 116, ei 14, tyhjiä 36; poissa 33.

( Ään. 27 )

2) Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 74 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 56, tyhjiä 1; poissa 34.

( Ään. 28 )

75 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi vastalauseessa 2 esitetyn sisällön.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 75 § saisi vastalauseessa 1 esitetyn 70 §:n muodon.

Markus  Mustajärvi  /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kyllösen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jukka Gustafsson on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Merja Kyllönen on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 70 §:n mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ja ed. Merja Kyllösen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksen äänin

jaa 107, ei 14, tyhjiä 41; poissa 37.

( Ään. 29 )

2) Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 75 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 107, ei 54, tyhjiä 2; poissa 36.

( Ään. 30 )

76 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi vastalauseessa 2 esitetyn sisällön.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jukka Gustafsson on ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 76 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 105, ei 54, tyhjiä 2; poissa 38.

( Ään. 31 )

77—86 § ja 11 luvun otsikko, 87—94 § ja 12 luvun otsikko, 95—99 § ja 13 luvun otsikko, 100—104 § ja 14 luvun otsikko sekä 105 ja 106 § hyväksyttiin keskustelutta.

107 §

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseessa 2 esitetyn sisällön.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Gustafssonin ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jukka Gustafsson on ed. Merja Kyllösen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 107 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 54, tyhjiä 1; poissa 38.

( Ään. 32 )

15 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2.—15. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2007 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa.

PTK 88/6/2007

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

1—3 § ja 1 luvun otsikko, 4—8 § ja 2 luvun otsikko, 9—11 § ja 9 §:n edellä oleva väliotsikko, 12—25 § ja 12 §:n edellä oleva väliotsikko, 26 ja 27 § ja 26 §:n edellä oleva väliotsikko ja 3 luvun otsikko, 28—35 § ja 4 luvun otsikko sekä 36—43 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

44 §

Markus Mustajärvi  /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 44 § saa sen muodon, mikä on pöydille jaetussa ehdotuksessa, eli isyysvapaan pituus olisi 18 päivää.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälän 2 kohta hyväksytään näin kuuluvana: "oman lapsen syntymän yhteydessä pidettävään 18 päivän isyysvapaaseen".

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 44 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 56, tyhjiä 1; poissa 40.

( Ään. 33 )

45—47 §, 36 §:n edellä oleva väliotsikko, 48—51 § ja 48 §:n edellä oleva väliotsikko, 52 ja 53 § ja 52 §:n edellä oleva väliotsikko, 54—66 § ja 54 §:n edellä oleva väliotsikko ja 5 luvun otsikko, 67—73 § ja 6 luvun otsikko, 74—77 § ja 7 luvun otsikko, 78—81 § ja 8 luvun otsikko, 82—90 § ja 9 luvun otsikko, 91—99 § ja 10 luvun otsikko, 100—108 § ja 11 luvun otsikko, 109—117 § ja 12 luvun otsikko, 118—124 § ja 13 luvun otsikko sekä 125—129 § ja 14 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2.—5. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

6) Valtioneuvoston selonteko hätäkeskusuudistuksesta 2007

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2007 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 3.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Sisäasiainministeri Anne Holmlundin esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ryhmäpuheenvuorojen ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

7) Hallituksen esitys Suomen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 94/1/2007

8) Lakialoite laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 118/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen hyväksymisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus sekä mietinnössä ehdotetut uudet 3. ja 4. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yleissopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössä ehdotetut uudet 3. ja 4. lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13)  Hallituksen esitys sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 ja 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2007 vp

Lakialoite  LA 61, 68, 101/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 18, 19, 26, 33/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys rajat ylittäviä pääomayhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia koskevaksi yhteisölainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys sähkömarkkinalain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2007 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä puitesopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Puitesopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laeiksi autoverolain muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

21) Hallituksen esitys Suomen ja Italian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 154/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 106/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 135/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen