Täysistunnon pöytäkirja 92/2009 vp

PTK 92/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

92. KESKIVIIKKONA 14. LOKAKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—16.09).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vas (s)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 8.10.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 62, 63, 65/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 62 hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan,

asiasta U 63 perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan ja talousvaliokunnan sekä

asiasta U 65 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies:

Ed. Matti Saarinen pyytää vapautusta eduskunnan tilintarkastajien jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaali toimitetaan perjantaina 16.10.2009 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2009 vp

Lakialoite  LA 56, 103/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 59/2007 vp, 17/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 13.10.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 91/13/2009

Yleiskeskustelussa on ed. Miapetra Kumpula-Natri ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Ed. Matti Kangas on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Käsittelyn pohjaa koskevista ehdotuksista äänestetään siten, että ensin äänestetään ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksesta ed. Matti Kankaan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Miapetra Kumpula-Natrin ehdotuksesta ed. Matti Kankaan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Matti Kankaan ehdotuksen äänin

jaa 117, ei 45, tyhjiä 2; poissa 35.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 103, ei 61; poissa 35.

( Ään. 2 )

Puhemies:

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 7 luvun 4, 9 a ja 9 b §:n mietinnön mukaisina.

7 luvun 9 c §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, joka löytyy vastalauseesta 1.

Päivi Lipponen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paateron ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Päivi Lipposen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 luvun 9 c §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 105, ei 61; poissa 33.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 7 luvun 11 a — 11 c ja 24 §:n sekä voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2008

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n ja luottotietolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2009 vp

Lakialoite  LA 53/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 17/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

10) Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 54/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 117/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 15.10.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​