Täysistunnon pöytäkirja 92/2010 vp

PTK 92/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

92. TORSTAINA 30. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.00—18.00) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (18.00—19.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Satu Taiveaho /sd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Unto Valpas /vas
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Unto Valpas /vas (16.40)
 • Suvi Lindén /kok (17.01)
 • Jyrki Kasvi /vihr (17.33)
 • Ulla Karvo /kok (17.42)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hyvinvointivaltion tulevaisuus

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 6/2010 vp (Marja Tiura /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvoston päätöksen mukaisesti käydään ajankohtaiskeskustelu hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Esittelypuheenvuoron asiasta käyttää keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja ed. Marja Tiura. Sen jälkeen seuraa tulevaisuusvaliokunnan selvitystyötä johtaneen ohjausryhmän puheenjohtajan ed. Miapetra Kumpula-Natrin puheenvuoro.

Näiden puheenvuorojen jälkeen käytävässä keskustelussa puheenvuorot varataan P-painikkeella. Myönnän puheenvuorot harkitsemassani järjestyksessä, ja ne saavat kestää enintään 2 minuuttia. Keskusteluun osallistuvat myös paikalla olevat ministerit Juha Rehula ja Paula Risikko.

Tämän keskustelun kokonaisajaksi on ajateltu hivenen vajaat pari tuntia.

Asian käsittely päättyi.

3)  Laki alkoholilain 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 50/2010 vp (Mikko Alatalo /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki tuloverolain 92 ja 106 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 60/2010 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki perusopetuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 69/2010 vp (Annika Lapintie /vas)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

6) Laki opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 70/2010 vp (Paavo Arhinmäki /vas)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 121/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 114/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä, patenttilain 67 §:n ja geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 17/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen II, liitteen VI ja toimenpiteen 4(2004) hyväksymisestä sekä laeiksi liitteiden ja toimenpiteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, laiksi Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 56/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 1.10.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​