Täysistunnon pöytäkirja 92/2012 vp

PTK 92/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

92. PERJANTAINA 5. LOKAKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.02—13.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 44 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Jari Leppä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Eero Reijonen /kesk (s)
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (e)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 4.10.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 123—128/2012 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 627, 631, 632, 634—636, 639, 640, 642—644, 649—653, 656—662, 664, 665, 667, 669, 670, 672, 674, 675, 678/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kuntauudistus ja lähipalveluiden turvaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 7/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tehdään päätös Vesa-Matti Saarakkalan ym. välikysymyksestä kuntauudistuksesta ja lähipalveluiden turvaamisesta. Keskustelu välikysymyksestä päättyi 3.10.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 90/1/2012

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Vesa-Matti Saarakkala Pirkko Mattilan kannattamana: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa, että hallitus on toiminut kuntauudistuksessa hyvän valmistelutavan vastaisesti laiminlyödessään parlamentaarisen yhteistyön asiassa. Lisäksi, koska hallitus on perustellut puutteellisesti ja yksipuolisesti tekemiään kuntarakennelinjauksia ja koska hallitus ei itsekään näytä sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta tietävän, miten se kuntauudistusta aikoo toteuttaa, ei hallitus nauti eduskunnan luottamusta."

Mauri Pekkarinen Timo V. Korhosen kannattamana: "Edellä olevan perusteella eduskunta katsoo, että hallitus on toiminnallaan hylännyt kunnalliseen itsehallintoon nojaavan uudistustyön, unohtanut palvelut, lähtenyt suurkuntien tielle ja ajanut kuntakentän sekasortoon. Eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Mauri Pekkarisen ehdotuksesta Vesa-Matti Saarakkalan ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä Mauri Pekkarisen ehdotuksesta Vesa-Matti Saarakkalan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksen äänin

jaa 133, ei 24; poissa 42.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 95, ei 62; poissa 42.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2011

Ainoa käsittely

Kertomus  K 8/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 65/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 45/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 9.10.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​