Täysistunnon pöytäkirja 92/2013 vp

PTK 92/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

92. KESKIVIIKKONA 2. LOKAKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.44) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.44—16.52).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 55 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (s)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Maria Tolppanen /ps (s)
 • Ari Torniainen /kesk (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.17)
 • Timo Soini /ps (16.29)
 • Pauliina Viitamies /sd (16.49)
 • Suna Kymäläinen /sd (16.49)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus arktisesta strategiasta

Keskustelu

Pääministerin ilmoitus  PI 4/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan pääministerin ilmoitus arktisesta strategiasta.

Pääministerin puheenvuoron jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä enintään 2 minuutin mittaisia puheenvuoroja. Puheenvuorot varataan V-painiketta käyttäen. Puhemiesneuvostossa on sovittu, että ensimmäiset puheenvuorot myönnetään 2 minuutin mittaisina ja sen jälkeen mennään 1 minuutin mittaisin puheenvuoroin, jotta mahdollisimman moni edustaja voi osallistua käytävään keskusteluun.

Asian käsittely päättyi.

2) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2012

Ainoa käsittely

Kertomus  K 8/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta ja ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 88/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 130/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 91/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 3.10.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​