Täysistunnon pöytäkirja 92/2014 vp

PTK 92/2014 vp

Tarkastettu versio 2.0

92. PERJANTAINA 3. LOKAKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.02—13.24).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 36 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Jouni Backman /sd
 • Jörn Donner /r
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Arja Juvonen /ps (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk (p)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Maria Lohela /ps (s)
 • Lasse Männistö /kok (p)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Maria Tolppanen /ps (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 2.10.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 178/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 568, 586, 597, 599—605, 607, 609/2014 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 2.10.2014 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 6, 7, 9—14/2014 vp.

__________

Valiokuntaan lähettämispäätöksen muutos

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemies- neuvosto ehdottaa, että puhemiesneuvoston 12.6.2012 ulkoasiainvaliokuntaan lähettämä toimenpidealoite TPA 19/2012 vp siirretään käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä Kari Tolvanen ja

hallintovaliokunnan jäsenyydestä Heikki Autto.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 7.10.2014 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 7.10.2014 kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti

valtiovarainvaliokunnan varajäseniksi Janne Sankelon ja Harry Wallinin,

talousvaliokunnan jäseneksi Johanna Ojala-Niemelän,

tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi Heikki Auton,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi Arto Satosen ja

ympäristövaliokunnan varajäseneksi Maarit Feldt-Rannan.

2) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti jäseneksi Kansaneläkelaitoksen valtuutettuihin Lasse Männistön ja varajäseneksi Mikael Palolan.

3) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että tämäkin vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi Jukka Gustafssonin.

4) Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2014

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 19/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämän asian käsittely joudutaan keskeyttämään hetken päästä alkavan suuren valiokunnan kokouksen takia.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 93/10/2014

5) Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 221/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2014 vp

Lakialoite  LA 2/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 7.10.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​