Täysistunnon pöytäkirja 93/2003 vp

PTK 93/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

93. TORSTAINA 13. MARRASKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /ps
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.11. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

13.—16.11. edustajat

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Timo Seppälä /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.11. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.11. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

13. ja 14.11. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok

Ensimmäinen varapuhemies:

Muun syyn vuoksi pyytää lupaa poissaoloon täysistuntotyöstä ajaksi

13.—21.11. edustaja

 • Kalevi Olin /sd

Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Olinin poissaolopyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 4/2003 vp (Jutta Urpilainen /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ajankohtaiskeskustelu koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä.

Esittelypuheenvuorot asiasta käyttävät keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Jutta Urpilainen ja opetusministeri Tuula Haatainen. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Tämän jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 3 minuutin pituisia puheenvuoroja. Lisäksi puhemies myöntää enintään 1 minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja harkintansa mukaan.

Huomautan, että 3 minuutin puheenvuorot käytetään puhujakorokkeelta.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

2) Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 119/2003 vp (Saara Karhu /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

3) Ulkomaalaislaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 126/2003 vp (Eva Biaudet /r)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

4) Laki opintotukilain 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 140/2003 vp (Unto Valpas /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 59/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 69/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​