Täysistunnon pöytäkirja 93/2005 vp

PTK 93/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

93. TORSTAINA 22. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Maija Perho /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Tanja Karpela /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.9. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Mari Kiviniemi /kesk

22. ja 23.9. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta isyysvapaan vuoksi:

22.9. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.9. edustajat

 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Lasse Virén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

22. ja 23.9. edustaja

 • Timo Seppälä /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali. Apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2005 ja päättyy 30.9.2009.

Edustajille on jaettu ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat olleet nähtävänä keskuskansliassa.

Vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan kuten puhemiehen vaali. Vaali toimitetaan näin ollen umpilipuin ja noudattamalla eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Huomautan, että äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.

Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: Iivo Polvi, Kirsi Ojansuu, Eva Biaudet ja Toimi Kankaanniemi.

Vaalitoimitus alkaa.

__________

Edustajat Maija Perho ja Arto Seppälä merkitään läsnä oleviksi.

__________

Kun edustajat ovat tuoneet äänestyslippunsa uurnaan, lausuu

Ensimmäinen varapuhemies:

Pyydän ääntenlaskijoita ryhtymään tehtäväänsä. Samalla totean, että koska ed. Iivo Polvi on estynyt hoitamasta tehtävää, kutsun hänen tilalleen avustajaksi ed. Veijo Puhjon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri lukee:

Äänestyksessä on saanut Jukka Lindstedt 148 ääntä. Lisäksi on jätetty vaalilippu, johon on merkitty nimi Vistbacka, mutta kun tämän niminen henkilö ei ole ilmoittautunut tehtävään, on sanottu lippu hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kun tutkimusjohtaja, oikeustieteen tohtori Jukka Lindstedt on saanut 148 hyväksyttyä ääntä eli enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1. päivänä lokakuuta 2005 ja päättyy 30. päivänä syyskuuta 2009.

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta päättänee saattaa nyt toimitetun vaalin tuloksen valtioneuvoston tietoon.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 92/1/2005

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4)—25) asiasta.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.30.

Täysistunto keskeytetään kello 11.57.

Täysistuntoa jatketaan

kello 16.30

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

Edustajat Jukka Gustafsson, Esko-Juhani Tennilä, Johannes Koskinen ja Anne Huotari merkitään läsnä oleviksi.

__________

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Palaamme päiväjärjestyksen 2) asiaan, lähetekeskustelussa olevaan valtion tulo- ja menoarvioon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

4) Hallituksen esitys vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eräiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi rataverolain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain sekä julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006 ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 1 a ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen HE 68/2005 vp täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

17) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

18) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

22) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

24) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2004

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

25) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2004

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 18.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen